Upcoming Events


We can't wait to welcome you
 

 

 

Gàidhlig, Nàdur, Ceòl is Seinn

 

Earth In Common are delighted to announce an upcoming outdoor summer programme ‘Gàidhlig, Nàdur, Ceòl is Seinn’ - Gaelic, Nature and Music. Supported by ‘Bòrd Na Gàidhlig’ this project explores nature, music and Gaelic language through a series of interactive workshops for all ages! Delivered by Gaelic speakers with the support of The City of Edinburgh Council’s Capital Gaelic Development Officer, Ann Paterson, and projects/workshops are also supported by Petrea Cooney City of Edinburgh Council/University of Glasgow. The programme will incorporate storytelling, singing, craft, outdoor pursuits, and resident composer Deborah Shaw will deliver songwriting, instrument making, music production and recording workshops as part of the programme, working with the community collaboratively  to create a series of new works celebrating Gaelic language and culture. 

Tha “Earth in Common”glè thoilichte prògram samhraidh fhoillseachadh ‘Gàidhlig, Nàdur, Ceòl is Seinn’.

Le taic bho Bhòrd na Gàidhlig tha am pròiseact seo a’ rannsachadh nàdar, ceòl agus cànan na Gàidhlig tro shreath de bhùthan-obrach eadar-obrachail airson gach aois! Air a lìbhrigeadh le luchd-labhairt na Gàidhlig le taic bho Ann Paterson, Oifigear Leasachaidh Gàidhlig, Comhairle Baile Dhùn Èideann agus Petrea Cooney, Comhairle Baile Dhùn Èideann agus Oilthigh Ghlaschu.

Bidh sgeulachdan, seinn, ceàird, cur-seachadan a-muigh againn agus lìbhrigidh an sgrìobhaiche-ciùil còmhnaidh Deborah Shaw bùthan-obrach sgrìobhadh òrain, dèanamh ionnstramaidean, riochdachadh ciùil agus clàradh mar phàirt den phrògram, ag obair còmhla ris a’ choimhearsnachd gus sreath de dh’obraichean ùra a chruthachadh.

BnG logo colour_edited_edited.png
This project is funded by BÒRD NA GÀIDHLIG

Buy Tickets & RSPV Events:

 • Gàidhlig, Nàdur, Ceòl is Seinn P1-P4 sessions
  Multiple Dates
  Fri, 24 Jun
  Leith Croft
  24 Jun, 14:00 – 16:00
  Leith Croft, 4 John's Pl, Leith, Edinburgh EH6 7EL, UK
  Presenting a series of new composition works in partnership with Earth In Common created by the Gaelic community in Edinburgh celebrating the Gaelic language and Nature through a series of outdoor learning opportunities. This session is recommended for children in P1-P4
 • Gàidhlig, Nàdur, Ceòl is Seinn P1-P4 sessions
  Multiple Dates
  Fri, 17 Jun
  Leith Croft
  17 Jun, 14:00 – 16:00
  Leith Croft, 4 John's Pl, Leith, Edinburgh EH6 7EL, UK
  Presenting a series of new composition works in partnership with Earth In Common created by the Gaelic community in Edinburgh celebrating the Gaelic language and Nature through a series of outdoor learning opportunities. This session is recommended for children in P1-P4
 • Gàidhlig, Nàdur, Ceòl is Seinn ~ Adult Sessions (Supervised Children Welcome)
  14 Jun, 18:30 – 20:30
  Leith Croft, 4 John's Pl, Leith, Edinburgh EH6 7EL, UK
  'Presenting a series of new composition works in partnership with Earth In Common created by the Gaelic community in Edinburgh celebrating the Gaelic language and Nature through a series of outdoor learning opportunities
 • Gàidhlig, Nàdur, Ceòl is Seinn P1-P4 sessions
  Multiple Dates
  Fri, 10 Jun
  Leith Croft
  10 Jun, 14:00 – 16:00
  Leith Croft, 4 John's Pl, Leith, Edinburgh EH6 7EL, UK
  Presenting a series of new composition works in partnership with Earth In Common created by the Gaelic community in Edinburgh celebrating the Gaelic language and Nature through a series of outdoor learning opportunities. This session is recommended for children in P1-P4
 • Gàidhlig, Nàdur, Ceòl is Seinn - Adult Sessions (Supervised Children Welcome)
  09 Jun, 18:30 – 20:30
  Leith Croft, 4 John's Pl, Leith, Edinburgh EH6 7EL, UK
  'Presenting a series of new composition works in partnership with Earth In Common created by the Gaelic community in Edinburgh celebrating the Gaelic language and Nature through a series of outdoor learning opportunities
 • Gàidhlig, Nàdur, Ceòl is Seinn ~Upper Primary Sessions P5-7
  07 Jun, 16:00 – 18:00
  Leith, John's, 4 John's Pl, Leith, Edinburgh EH6 7EL, UK
  Presenting a series of new composition works in partnership with Earth In Common created by the Gaelic community in Edinburgh celebrating the Gaelic language and Nature through a series of outdoor learning opportunities. This session is recommended for children in P5-7
 • Gàidhlig, Nàdur, Ceòl is Seinn P1-P4 sessions
  Multiple Dates
  Fri, 03 Jun
  Leith Croft
  03 Jun, 14:00 – 16:00
  Leith Croft, 4 John's Pl, Leith, Edinburgh EH6 7EL, UK
  Presenting a series of new composition works in partnership with Earth In Common created by the Gaelic community in Edinburgh celebrating the Gaelic language and Nature through a series of outdoor learning opportunities. This session is recommended for children in P1-P4
 • Gàidhlig, Nàdur, Ceòl is Seinn ~ Upper Primary Sessions P5-7
  31 May, 16:00 – 18:00
  Leith Croft , 4 John's Pl, Leith, Edinburgh EH6 7EL, UK
  Presenting a series of new composition works in partnership with Earth In Common created by the Gaelic community in Edinburgh celebrating the Gaelic language and Nature through a series of outdoor learning opportunities. This session is recommended for children in P5 -7
 • Gàidhlig, Nàdur, Ceòl is Seinn ~ Upper Primary Sessions P5-7
  21 Jun, 16:00 – 18:00
  Leith, John's, 4 John's Pl, Leith, Edinburgh EH6 7EL, UK
  Presenting a series of new composition works in partnership with Earth In Common created by the Gaelic community in Edinburgh celebrating the Gaelic language and Nature through a series of outdoor learning opportunities. This session is recommended for children in P5 - 7
 • Gàidhlig, Nàdur, Ceòl is Seinn ~ Upper Primary Sessions P5-7
  14 Jun, 16:00 – 18:00
  Leith, John's, 4 John's Pl, Leith, Edinburgh EH6 7EL, UK
  Presenting a series of new composition works in partnership with Earth In Common created by the Gaelic community in Edinburgh celebrating the Gaelic language and Nature through a series of outdoor learning opportunities. This session is recommended for children in P5-7